Dokumentacja RODO

03.04.2018
Od 25.05.2018 r. pracodawcy uzyskają większą jak dotychczas swobodę dotycząca tworzenia dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych i jednocześnie zwiększy się odpowiedzialność pracodawców w tym zakresie. 
Rozporządzenie wskazuje na konkretne obszary ochrony danych osobowych, które muszą być zachowane przez osobę, która będzie je przetwarzać, ale nie mówi, jak konkretnie powinno to zostać zrobione. Określa więc co musi podlegać ochronie, ale nie daje i nie sankcjonuje gotowych rozwiązań w postaci gotowych szablonów lub wzorów dokumentów. Z punktu widzenia osób, które przetwarzają dane osobowe, najważniejsze ułatwienie to brak obowiązku zgłaszania zbioru danych osobowych do GIODO. Od 25 maja 2018 ten obowiązek nie ma zastosowania. 
 
Będziemy mogli zbierać dane, które w momencie ich podania nie muszą być potrzebne do realizacji usługi, ale:
musimy o tym poinformować klientów, i wskazać im dlaczego te dane będziemy zbierać,
podanie tych danych musi być dobrowolne i nie może uniemożliwić korzystania z serwisu lub tej części serwisu czy usług, do których podanie wymaganych danych nie jest konieczne.
 
CS i-BHP