Harmonogram czasu pracy

11.05.2018

Ułożenie grafiku czasu pracy dla pracowników to wyzwanie. Pracownicy w międzyczasie korzystają z urlopu, są wysłani  na szkolenia, w danym miesiącu zdarzają się dni wolne od pracy czy chorobowe. Pracodawca musi te wszystkie sytuacje uwzględnić. Jak je poprawnie ująć, sporządzając harmonogram czasu pracy?
Harmonogram czasu pracy to nic innego jak rozplanowanie dni pracy dla zatrudnionych w danym zakładzie pracy osób.
Harmonogram czasu pracy musi uwzględniać nie tylko dni robocze, ale też:

  • godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy,
  • wymiar czasu pracy,
  • dobę pracowniczą,
  • odpoczynki dobowe,
  • odpoczynki tygodniowe,
  • 5-dniowy tydzień pracy,
  • zapewnienie wolnej niedzieli przynajmniej raz na 4 tygodnie,
  • dni wolne od pracy,
  • urlopy pracowników zamieszczone w planie urlopowym.

Nie wszyscy pracodawcy zobowiązani są do tworzenia harmonogramu czasu pracy. Dotyczy to głównie zakładów, w których panuje tzw. sztywny czas pracy, czyli wszyscy pracownicy pracują w tym samych stałych godzinach.
Pracodawca nie tworzy harmonogramu czasu pracy, gdy:
1) rozkład czasu pracy pracownika wynika z przepisów prawa pracy, obwieszczenia czy umowy o pracę,
2) pracownik zatrudniony jest w zadaniowym systemie czasu pracy,
3) na wniosek zatrudnionego pracownika stosuje się wobec niego ruchomy system czasu pracy,
4) na pisemny wniosek pracownika ma on ustalony  indywidualny rozkład czasu pracy.

Harmonogramy na 2018 r. będą się różnić od dotychczasowych przede wszystkim dla osób zatrudnionych w podmiotach zajmujących się handlem. Od marca 2018 r. obowiązuje bowiem zakaz pracy w niektóre niedziele miesiąca.
 

CS i-BHP