PESEL cudzoziemca

03.01.2019

Po zmianach jakie obowiązują od 1 stycznia 2018 r., numer PESEL jest nadawany każdemu cudzoziemcowi zamieszkałemu w Polsce. Jedynie cudzoziemcy planujący krótkotrwałe pobyty, które nie wymagają meldunku - pobyt na terenie RP nie przekracza 30 dni, będą wyłączeni z tej regulacji. Rejestracji danych w rejestrze PESEL dokonuje gmina.

Z perspektywy cudzoziemca posiadanie numeru PESEL jest znacznym ułatwieniem w sprawach życia codziennego. Jego brak często wiąże się z trudnościami w korzystaniu z usług takich jak założenie rachunku bankowego czy zawarcie umowy na telefon. Choć przepisy nie uzależniają możliwości zawierania umów z dostawcami takich usług od posiadania numeru PESEL, to taki wymóg często jest stosowany.

CS i-BHP