Praca emeryta

11.10.2018

By dostawać emeryturę, należy rozwiązać umowę o pracę. Najlepiej w formie wypowiedzenia. W wypowiedzeniu podać powód - osiągnięcie wieku emerytalnego. W takiej sytuacji zakład pracy ma obowiązek naliczyć i wypłacić odprawę emerytalną (według kodeksu pracy jest to 1-miesięczne wynagrodzenie, wypłacone w kwocie brutto, po odliczeniu podatku dochodowego. Od odprawy nie nalicza się składek ZUS).
Jeśli zamierzamy nadal pracować, trzeba ponownie podpisać umowę o pracę u tego samego lub innego pracodawcy. Po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego nie obowiązują limity zarobków. Można dorabiać bez ograniczeń. Należy jednak rozważyć pozostawanie w stosunku pracy. Opóźnienie przejścia na emeryturę o rok powoduje wzrost świadczenia średnio o ok. 8%. Konkretne kwoty w indywidualnych przypadkach poda nam doradca emerytalny ZUS w oparciu o kalkulator emerytalny.


CS i-BHP.