Uważaj na IKZE

10.03.2018

Popularny sposób oszczędzania na przyszłą emeryturę może stać się podatkową pułapką. IKZE (indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego) powstały w styczniu 2012 r. jako kolejny element III filaru systemu emerytalnego (obok indywidualnych kont emerytalnych oraz pracowniczych programów emerytalnych). Oferują możliwość dodatkowego oszczędzania na prywatną emeryturę połączonego z ulgą podatkową. Ulga, to możliwość odpisania rocznej składki na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego od dochodu – w praktyce pomniejszenia  podstawy opodatkowania. Kwestia takiej możliwości może stać się dla wielu z nas bardzo kusząca. Sprzedający nie koniecznie  poinformuje Cię jednak, że jeśli nie masz dochodu, bo np. nie pracowałeś – z ulgi nie skorzystasz. Najgorzej z tymi, którzy dokładnie nie przemyślą inwestycji w ten produkt i wycofają zgromadzone środki w tym samym roku, w którym zawarli umowę. Instytucja finansowa prześle PIT-8C, z którego będzie wynikało, że całą wycofaną z IKZE kwotę trzeba opodatkować podatkiem dochodowym w wysokości 18%. Ministerstwo finansów wydało stanowisko, że osoby wycofujące środki z IKZE w roku zawarcia umowy nie mogą odliczyć ulgi na oszczędzanie w IKZE. Własne wpłacone pieniądze trzeba opodatkować.

Dla przykładu;
Pani Iwonka w styczniu 2017 roku zawarła umowę na oszczędzanie w IKZE na swoją przyszłą emeryturę. Do września wpłaciła łącznie 4500 zł. W październiku straciła pracę i stwierdziła, że nie stać jej na inwestowanie w IKZE. Podjęła decyzję o zerwaniu umowy i wypłacie zgromadzonych środków. Nikt Pani Iwonki nie poinformował, że nie musi dokonywać kolejnych wpłat jeśli nie ma w tej chwili środków a IKZE warto zostawić. Gdyby Pani Iwona o tym wiedziała, to w tym samym roku nie zerwałaby umowy i dzięki temu, w rozliczeniu rocznym za 2017 rok mogłaby skorzystać z ulgi na oszczędzanie w IKZE. Skorzystanie z ulgi, to odpisanie kwot wpłaconych w danym roku od podatku w rozliczeniu rocznym. Czyli z wpłaconych na IKZE w 2017 roku 4500 zł. dostałaby 810 zł. zwrotu z podatku. Wycofała jednak pieniądze w tym samym roku, więc nie miała prawa skorzystać z ulgi na oszczędzanie w IKZE. Co więcej, otrzymała PIT8C z instytucji finansowej, w której miała umowę musi opodatkować kwotę otrzymaną ze zwrotu. Kwotę 4500 zł. musi opodatkować 18% podatkiem, więc do skarbówki odda 810 zł. Wystarczyło poczekać do 2018 roku i w tym roku zerwać umowę. Za 2017 rok skorzystałaby z ulgi – dostałaby zwrot 810 zł., w 2018 r. opodatkowałaby PIT8C – czyli oddałaby do Urzędu Skarbowego 810 zł. Wyszłaby na „0” a tak – jest to tyłu 810 zł.

Szkoda, że instytucje finansowe dokładnie nie tłumaczą mechanizmu i nie uświadamiają swoich klientów, którzy często nie mają wystarczającej wiedzy na temat instrumentów bankowych.


CS i-BHP