AKTUALNOŚCI: STYCZEŃ 2017

26.01.2017

Ewidencja czasu pracy na zleceniu

Ewidencja czasu pracy na zleceniu

Od 1 stycznia 2017 r., weszła w życie Ustawa z dnia 22 lipca 2016 r., o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw. Powyższa ustawa nakłada na obowiązek ewidencjo...

25.01.2017

Dni wolne na poszukiwanie pracy

Dni wolne na poszukiwanie pracy

W okresie wypowiedzenia, które trwa minimum 2 tygodnie i umowę wypowiedział pracodawca każdemu pracownikowi przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy. W tym okresie pracownik zachowuje prawo do wyn...

23.01.2017

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Sposoby wypowiadania umów o pracę regulują zapisy Oddziału 3 Kodeksu Pracy. Umowę może wypowiedzieć każda ze stron i umowa zostanie rozwiązana z upływem okresu wypowiedzenia. Okresy wypowiedzeń umów k...

21.01.2017

Jak płacić za pracę na umowie zleceniu?

Jak płacić za pracę na umowie zleceniu?

Nowe przepisy wprowadziły nowe zasady w zakresie opłacania umów zlecenia oraz formułowania treści zawieranych od 1 stycznia 2017 roku umów. Nie każdy prawidłowo interpretuje wprowadzone przepisy i stą...

18.01.2017

Czas pracy

Czas pracy

Pytanie: Pracownik pracuje od poniedziałku do piątku 8 godzin na dobę. W poniedziałek od 12:30 do 20:30, we wtorek od 8:30 - 16:30(przerwa między zakończeniem a rozpoczęciem pracy12 godzin) , od śro...

04.01.2017

Płaca minimalna 2017

Płaca minimalna 2017

Od 1 stycznia minimalne wynagrodzenie za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę wynosi 2000 zł. brutto.