AKTUALNOŚCI: STYCZEŃ 2018

31.01.2018

Kto musi wyznaczyć inspektora ochrony danych

Kto musi wyznaczyć inspektora ochrony danych

Ogólne Rozporządzenie UE o ochronie danych w art. 37 ust 1 przewiduje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych dla administratorów i podmiotów przetwarzających dane osobowe, gdy:

12.01.2018

Szkolenia okresowe bhp online

Szkolenia okresowe bhp online

Obowiązek przeszkolenia pracownika z zakresu bhp jest zapisany w kodeksie pracy. Obejmuje przeszkolenie wstępne, bez którego nie można dopuścić do pracy i szkolenia okresowe, powtarzana co 1 roku, 3,...

11.01.2018

Rozwiązywanie umów o pracę

Rozwiązywanie umów o pracę

Wypowiedzenie to najczęściej stosowany sposób rozwiązywania umów o pracę. Długość okresu, jaki musi upłynąć od złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy do dnia rozwiązania stosunku pracy unormowane z...

05.01.2018

Kasy fiskalne 2018

Kasy fiskalne 2018

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów (z dnia 27 listopada 2017 r.) w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących został opublikowany w dniu 1 grudnia...

03.01.2018

Karta Polaka

Karta Polaka

Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność cudzoziemca do narodu polskiego. Nie oznacza nadania obywatelstwa polskiego, przyznania prawa pobytu czasowego czy stałego w Polsce ani prawa...