AKTUALNOŚCI: STYCZEŃ 2019

31.01.2019

PPK Pracownicze Plany Kapitałowe

PPK Pracownicze Plany Kapitałowe

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215), dalej ustawa. Jednakże, zgodnie z przepisami przejściowymi, jej ...

30.01.2019

Czy będą zmiany w kodeksie pracy

Czy będą zmiany w kodeksie pracy

W prasie, telewizji a szczególnie w Internecie wciąż pojawiają się informacje dotyczące zmian w prawie pracy. Wiele obszarów wymaga zmian, jednak trudno dzisiaj wyrokować czy nowy Kodeks powstanie, cz...

28.01.2019

PITY - kiedy i jak?

PITY - kiedy i jak?

Informacje dla pracodawców podawane w prasie i telewizji, związane z wysyłką PIT 2018 do Urzędu Skarbowego do końca stycznia wzbudzają wątpliwości podatników co do terminów rozliczeń.

24.01.2019

Akta osobowe po nowemu

Akta osobowe po nowemu

Od 1 stycznia w życie wchodzi Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, a także Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o z...

09.01.2019

Współczynnik urlopowy w 2019 roku

Współczynnik urlopowy w 2019 roku

Z początkiem 2019 roku zmieniała się wysokość współczynnika urlopowego służącego do wyliczenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. W 2019 roku współczynnik wyniesie 20,92.

03.01.2019

PESEL cudzoziemca

PESEL cudzoziemca

Po zmianach jakie obowiązują od 1 stycznia 2018 r., numer PESEL jest nadawany każdemu cudzoziemcowi zamieszkałemu w Polsce. Jedynie cudzoziemcy planujący krótkotrwałe pobyty, które nie wymagają meldun...