AKTUALNOŚCI: PAŹDZIERNIK 2015

26.10.2015

Działalność w UK

Działalność w UK

Krajem, który oferuje jedne z najlepszych warunków do prowadzenia i rozwoju firmy jest Wielka Brytania. Jakie konkretnie korzyści osiągniemy rejestrując firmę w Anglii? Przeliczając na złotówki, podst...

22.10.2015

e-zwolnienia

e-zwolnienia

Od stycznia 2016 roku lekarze będą wystawiali elektroniczne zwolnienia lekarskie. Do końca 2017 roku w obiegu będą jeszcze dotychczasowe ZUS ZLA papierowe. Dopiero od stycznia 2018 roku będą funkcjono...

18.10.2015

Płacić ZUS, czy nie?

Płacić ZUS, czy nie?

Zgodnie z przepisami unijnymi, osoba prowadząca działalność gospodarczą w jednym kraju Unii i jednocześnie zatrudniona na umowę o pracę w innym kraju Unii, podlega ubezpieczeniom jedynie w tym kraju, ...

16.10.2015

Odwołanie od decyzji orzecznika.

Odwołanie od decyzji orzecznika.

Jeśli chcemy odwołać się od decyzji lekarza orzecznika ZUS, musimy bezwzględnie dotrzymać terminów obowiązujących w sprawie odwołań. Osoba, która nie zgadza się z orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS, w...

13.10.2015

Kiedy zwolnienie dyscyplinarne ?

Kiedy zwolnienie dyscyplinarne ?

Dyscyplinarka to szczególny tryb zwolnienia pracownika z pracy, który może być zastosowany w przypadku wskazanym w Kodeksie pracy w art. 52 § 1. Jedynie wymienione w KP przyczyny dopuszczają zwolnieni...

04.10.2015

Praca w porze nocnej

Praca w porze nocnej

Pora nocna obejmuje 8 godzin między godzinami 21.00 a 7.00. Pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie co najmniej 3 godziny pracy w porze nocnej lub którego co najmniej 1/4 czasu...

03.10.2015

Polska Rama Kwalifikacji

Polska Rama Kwalifikacji

Polska Rama Kwalifikacji - zmiany na rynku pracy i edukacji. Dyplom nie będzie ważny - liczyć się będzie to co znamy, rozumiemy i potrafimy wykorzystać w pracy. Niedługo kompetencje zdobyte samodziel...

02.10.2015

ZFŚS

ZFŚS

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to środki pieniężne gromadzone na odrębnym rachunku bankowym, pozyskane z corocznego odpisu na zakładowy fundusz socjalny. ZFŚS tworzony jest na podstawie ustawy...

01.10.2015

Praca w godzinach nadliczbowych

Praca w godzinach nadliczbowych

Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu ...