AKTUALNOŚCI: PAŹDZIERNIK 2018

26.10.2018

Przedsiębiorco – PIT-y do końca stycznia

Przedsiębiorco – PIT-y do końca stycznia

Uwaga! Wygląda na to, że skróci termin, w którym płatnicy (np. pracodawcy) mają obowiązek przygotowywać informacje podatkowe za rok 2018 dla Urzędów Skarbowych. Nie zmieni się czas na przesłanie PIT-...

24.10.2018

Praca na dwóch etatach

Praca na dwóch etatach

Dla pracowników podjęcie pracy na dwóch etatach z pozoru nie niesie za sobą ryzyka. Kodeks pracy nie wprowadza bowiem żadnego zakazu w tym względzie. Ograniczenia (na podstawie ustaw szczególnych) dot...

24.10.2018

Dodatkowy dzień wolny od pracy

Dodatkowy dzień wolny od pracy

12 listopada 2018 r. będzie dniem wolnym od pracy. Taka jest decyzja Sejmu. W nocy z wtorku na środę posłowie przegłosowali nowy dzień wolny w Polsce. Przepisy nie przewidują możliwości odbioru dnia ...

17.10.2018

Wypłata na konto czy do ręki

Wypłata na konto czy do ręki

Według nowelizacji Kodeksu Pracy, która wejdzie w życie od 1 stycznia 2019 roku wynagrodzenie powinno być wypłacane na rachunek bankowy pracownika. Nie każdy pracownik posiada rachunek w banku albo, j...

11.10.2018

Praca emeryta

Praca emeryta

By dostawać emeryturę, należy rozwiązać umowę o pracę. Najlepiej w formie wypowiedzenia. W wypowiedzeniu podać powód - osiągnięcie wieku emerytalnego. W takiej sytuacji zakład pracy ma obowiązek nalic...