AKTUALNOŚCI: PAŹDZIERNIK 2021

16.10.2021

Jeszcze raz o PPK

Jeszcze raz o PPK

Mikroprzedsiębiorca, któremu wszystkie osoby zatrudnione złożyły deklarację rezygnacji z dokonywania wpłat nie musi wprowadzać PPK !. Umowa o zarządzanie PPK jest zawierana z wybraną instytucją fin...

06.10.2021

Podpis kwalifikowany z użyciem algorytmu SHA-1 tylko do końca 2021 r.

Podpis kwalifikowany z użyciem algorytmu SHA-1 tylko do końca 2021 r.

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów (www.gov.pl) zamieszczono komunikat dotyczący podpisu kwalifikowanego. Wskazano w nim, że pliki JPK, CUK i ALK podpisane podpisem kwalifikowanym z użycie...