11 września – termin sprawozdania - reklamówki

07.09.2020


Terminy na złożenie sprawozdań w wersji elektronicznej w systemie BDO, dotyczących gospodarki odpadami za rok 2019.

W dniu 16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która wprowadziła ponowne przesunięcie terminów na złożenie sprawozdań w wersji elektronicznej w systemie BDO, dotyczących gospodarki odpadami za rok 2019 tj.:


  • do 11 września 2020 r. termin składania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie m.in. wprowadzania do obrotu produktów w opakowaniach, baterii, akumulatorów, sprzętu, pobranej opłaty recyklingowej za torby z tworzyw sztucznych).
    Moduł sprawozdawczy został udostępniony w BDO.

  • do 31 października 2020 r. przesunięto termin składania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.


Ponadto, w celu ułatwienia przygotowania ww. sprawozdań w systemie BDO należy zapoznać się z filmami instruktażowymi oraz instrukcją złożenia sprawozdania, które dostępne są na stronie internetowej www.bdo.mos.gov.pl (w panelu „Instrukcje”).

CS i-BHP

Widget zostanie załadowany