AKTUALNOŚCI: LISTOPAD 2015

30.11.2015

Macierzyński 2016.

Macierzyński 2016.

Od stycznia 2016 roku wejdą w życie zmiany dla tych rodziców, którym do tej pory nie przysługiwał zasiłek macierzyński. Od 2016 roku tysiąc złotych miesięcznie będą dostawać matki bezrobotne, pracując...

27.11.2015

BIOZ na budowie

BIOZ na budowie

BIOZ to plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, którego obowiązek opracowania spoczywa na Wykonawcy kontraktu i wynika z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w s...

24.11.2015

Wypowiedzenie umowy.

Wypowiedzenie umowy.

Jak będzie wyglądało wypowiadanie umów na czas określony po wejściu w życie ustawy nowelizującej Kodeks pracy, tj. od dnia 22 lutego 2016 roku?

22.11.2015

Umowy o pracę od 22 lutego 2016.

Umowy o pracę od 22 lutego 2016.

Wpływ zmian na umowy zawarte na czas określony, które zostały zawarte przed dniem wejścia w życie zmian kodeksu pracy: umowy, które zakończą się przed 22 lutego 2016 r. ustawa nowelizująca w ogóle ...

17.11.2015

Zakup odzieży czy ekwiwalent?

Zakup odzieży czy ekwiwalent?

Obowiązkiem pracodawcy jest wyposażenie pracowników w odzież roboczą. Kodeks pracy przewiduje taki obowiązek w dwóch sytuacjach. Po pierwsze, gdy odzież własna może ulec zniszczeniu lub zabrudzeniu or...

16.11.2015

Co to jest asertywność?

Co to jest asertywność?

Siła przebicia i umiejętność egzekwowania własnego prawa jest umiejętnością pożądaną w świecie nie tylko zawodowym ale też osobistym. Wzrasta znaczenie słowa asertywny. Co to dokładnie oznacza? Jak zn...

13.11.2015

Kontrola w firmie

Kontrola w firmie

Kiedy i na jakich zasadach przedsiębiorca może być skontrolowany przez ZUS, PIP, US, PIH i inne instytucje państwowe? Na te pytania znajdziesz odpowiedź w dzisiejszym artykule.

06.11.2015

Przestój to czas pracy

Przestój to czas pracy

Przestój jest przejściową przerwą w wykonywaniu pracy, która powoduje zakłócenia w normalnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Powodem są zazwyczaj wcześniej nieprzewidziane okoliczności. Przestój uzna...

02.11.2015

Przedstawiciel handlowy

Przedstawiciel handlowy

Do jakiej grupy pracowników powinno być zakwalifikowane stanowisko przedstawiciela handlowego? Przedstawiciel handlowy powinien zostać zakwalifikowany do grupy pracowników administracyjno-biurowyc...