AKTUALNOŚCI: GRUDZIEŃ 2016

30.12.2016

OSTRZEŻENIE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ

OSTRZEŻENIE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ

Po raz kolejny otrzymałam pismo o opłacie za wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Wielokrotnie była już mowa na ten temat ale obawiam się, że skoro ten oszust nadal działa to wielu młodych prz...

29.12.2016

Kasa fiskalna - zwolnienie na 2017 rok wchodzi w życie

Kasa fiskalna - zwolnienie na 2017 rok wchodzi w życie

Opublikowane w dniu wczorajszym, tj. 28.12.2016 r. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejes...

20.12.2016

ZUS 2017

ZUS 2017

ZUS 2017 W przyszłym roku minimalna podstawa wymiaru składek, która dotyczy osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących, wyniesie 2 557,80 zł. Jest to 60 proc. kwoty pro...

16.12.2016

Ewidencja godzin pracy na zleceniu

Ewidencja godzin pracy na zleceniu

Od 1 stycznia 2017 roku wejdą nowe regulacje dotyczące zatrudniania na podstawie umów zleceń. Nowelizacja wprowadza obowiązek potwierdzania godzin pracy zleceniobiorcy. Dokumentacja dotycząca ilości p...

12.12.2016

Gala SIG 2016

Gala SIG 2016

W czasie tegorocznej Gali SIG odebraliśmy oficjalnie Certyfikat przystąpienia do Izby Gospodarczej. Gala odbyła się 9 grudnia. Nagrodzono wielu stargardzkich przedsiębiorców. Sponsor Gali, Bank Pekao ...

09.12.2016

Wypadek pracownika podwykonawcy

Wypadek pracownika podwykonawcy

Praca na jednym terenie pracowników wielu firm – podwykonawców stwarza zagrożenie braku współpracy i problemów w sytuacji zaistnienia wypadku. Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. ...

05.12.2016

REKLAMA

REKLAMA

Zapraszamy do odwiedzenia naszego biura w Stargardzie, ul. Szczecińska 90