AKTUALNOŚCI: GRUDZIEŃ 2018

10.12.2018

Koniec papierowych zwolnień lekarskich

Koniec papierowych zwolnień lekarskich

Kilkakrotnie przesuwany termin wprowadzenia elektronicznych zwolnień lekarskich doczekał się finału. Od 1 grudnia 2018 r. jedynymi dowodami stwierdzającymi czasową niezdolność do pracy z powodu chorob...

05.12.2018

Zmiana wysokości dodatku za godziny nocne w listopadzie

Zmiana wysokości dodatku za godziny nocne w listopadzie

Pracownikowi, za każdą przepracowaną w porze nocnej godzinę przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20% stawki godzinowej, wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. W celu obliczenia ...

03.12.2018

Zmiana wysokości współczynnika urlopowego

Zmiana wysokości współczynnika urlopowego

Z dniem 8 listopada br. weszła w życie ustawa z 7 listopada, która wprowadziła w dniu 12 listopada Święto Narodowe z okazji 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Ustanowienie 12 listopada dniem świ...