AKTUALNOŚCI: GRUDZIEŃ 2019

20.12.2019

Szkolenia bhp w języku ukraińskim

Szkolenia bhp w języku ukraińskim

Pracodawca ma zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Jednym z elementów są szkolenia BHP. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i...

18.12.2019

Ulga prorodzinna w PIT 2019

Ulga prorodzinna w PIT 2019

UWAGA! Rodzice wychowujący tylko jedno dziecko, muszą sprawdzić kwotę swoich dochodów, której przekroczenie uniemożliwia skorzystanie z ulgi! Z ulgi na dziecko może skorzystać podatnik, który: 1. os...

10.12.2019

Monitoring wizyjny i weryfikacja trzeźwości a RODO

Monitoring wizyjny i weryfikacja trzeźwości a RODO

Prowadzenie kontroli pracy pracowników nie wymaga ich zgody. Pracodawca ma obowiązek poinformować zatrudnionych pracowników o wprowadzonym systemie kontroli z odpowiednim wyprzedzeniem.

06.12.2019

Prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej

Prace wymagające szczególnej sprawności psychofizycznej

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 roku ustala rodzaje prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. W wykazie znajdują się między innymi; prace kierowców au...