AKTUALNOŚCI: LUTY 2015

28.02.2015

Zmiany w przepisach dotyczących badań lekarskich pracowników.

Zmiany w przepisach dotyczących badań lekarskich pracowników.

Zmiany w przepisach dotyczących badań lekarskich pracowników. Od 1 kwietnia 2015 r. wejdą w życie zmiany w zakresie badań profilaktycznych pracowników. Zmiany te będą dotyczyły wstępnych badań leka...

24.02.2015

Zaproszenie

Zaproszenie

Szanowni Państwo, Jesteśmy firmą działająca od 2008 roku. Zajmujemy się zagadnieniami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Współpracujemy z zakładami pracy...

21.02.2015

Zmiany w obowiązkach pracodawców.

Zmiany w obowiązkach pracodawców.

Przypominamy o korzystnych dla pracodawców zmianach kodeksu pracy. Od stycznia 2013 r. pracodawcy nie muszą już zgłaszać zatrudniania pracowników do Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji S...

20.02.2015

Jaki VAT na szkolenia BHP?

Jaki VAT na szkolenia BHP?

Usługi szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy spełniają definicję usług kształcenia zawodowego, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. a znowelizowanej ustawy o podatku od towarów i ...

17.02.2015

Czy w Polsce urlop wypoczynkowy może trwać nawet 35 dni?

Czy w Polsce urlop wypoczynkowy może trwać nawet 35 dni?

Unijni urzędnicy pracują nad dyrektywą dotyczącą zmian w związku z wydłużeniem wieku emerytalnego. Dłuższy wypoczynek w ciągu roku dla pracownika z minimum dziesięcioletnim stażem urlopowym miałby wyn...

17.02.2015

Kto ma prawo do świadczenia przedemerytalnego?

Kto ma prawo do świadczenia przedemerytalnego?

W myśl ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczenie przedemerytalne może starać się osoba, która po minimum 6 miesiącach zatrudnienia na podstawie umowy o pracę została zwolniona z pracy z przyczyn leżą...

11.02.2015

Wypowiedzenie umowy w czasie urlopu wychowawczego.

Wypowiedzenie umowy w czasie urlopu wychowawczego.

Czy pracodawca może rozwiązać umowę z pracownicą przebywającą na urlopie wychowawczym? Rozwiązanie przez pracodawcę umowy z pracownicą na urlopie wychowawczym jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszen...

10.02.2015

Czy można pracować w okresie urlopu macierzyńskiego?

Czy można pracować w okresie urlopu macierzyńskiego?

1. Skrócenie okresu pobierania zasiłku przez matkę dziecka. Po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres co najmniej 14 tygodni od dnia porodu, kobieta może zrezygnować z dalszego pobierania ...