AKTUALNOŚCI: LUTY 2016

20.02.2016

Nowelizacja prawa pracy

Nowelizacja prawa pracy

W nadchodzącym tygodniu wchodzi w życie nowela Kodeksu Pracy, uchwalona w 2015 r. Zmieniają się między innymi zasady dotyczące zawierania umów o pracę na okres próbny i na czas określony.

05.02.2016

Kodeks pracy po nowemu

Kodeks pracy po nowemu

22 lutego 2016 r. wejdzie w życie ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz niektórych innych ustaw, która przede wszystkim koncentruje się na zmianach w zakresie zawierania i roz...

04.02.2016

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy

Nowelizacja ustawy uregulowała także kwestię zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w czasie okresu wypowiedzenia. Do tej pory pracodawcy, mimo braku podstawy prawnej, często zwalniali z ...

01.02.2016

Praca tymczasowa

Praca tymczasowa

Nowelizacja Kodeksu Pracy, która wchodzi w życie już 22 lutego 2016 r. przyniesie wiele zmian dla polskich pracodawców. Przedstawione zmiany dotyczą wyłącznie umów opartych o Kodeks Pracy. Umowy o pra...

01.02.2016

Okres próbny po raz kolejny

Okres próbny po raz kolejny

W nowym brzmieniu przepisów precyzyjnie określono cel zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę na okres próbny. Taka umowa jest zawierana w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwo...