AKTUALNOŚCI: LUTY 2017

14.02.2017

Ekwiwalent za urlop

Ekwiwalent za urlop

Obliczenia wysokości ekwiwalentu dokonuje się na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, z dnia 8 stycznia 1997 roku, w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowe...

13.02.2017

Jednorazowe becikowe

Jednorazowe becikowe

Becikowe to świadczenie wprowadzone Ustawą dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, wielokrotnie nowelizowaną, ostatnio w 2016 roku. Treść ujednoliconą ustawy można zobaczyć tutaj. Becik...

08.02.2017

Art. 77(5) KP Dieta za podróż

Art. 77(5)  KP Dieta za podróż

§ 1. Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie...

03.02.2017

Wydanie świadectwa pracy

Wydanie świadectwa pracy

Rozdział I Działu IV Obowiązki pracodawcy Art. 97. § 1. W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli...

01.02.2017

Art. 63 (2) KP - Skutki śmierci pracodawcy

Art. 63 (2) KP - Skutki śmierci pracodawcy

Śmierć właściciela firmy - pracodawcy, którym jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą według wpisu do ewidencji działalności gospodarczej rodzi konkretne skutki w zakresie zawartych umó...