AKTUALNOŚCI: LUTY 2019

26.02.2019

Wydruki z programu Płatnik

Wydruki z programu Płatnik

Nie wiesz jak wydrukować z programu Płatnik pojedyncze deklaracje RCA, RSA lub RZA? Przeczytaj ten artykuł. Aby otrzymać refundację wynagrodzeń za zatrudnione osoby bezrobotne należy spełnić kilka wa...

08.02.2019

Do 28 lutego przekazanie do ZUS informacji o przychodach emeryta i rencisty

Do 28 lutego przekazanie do ZUS informacji o przychodach emeryta i rencisty

Emeryt lub rencista jest zobowiązany zawiadomić ZUS o podjęciu działalności zarobkowej podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego i o wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu, a po upływie...

06.02.2019

Zatrudnienie cudzoziemca

Zatrudnienie cudzoziemca

Wypełnienie stosu dokumentów, dotrzymanie terminów, oświadczenia, wizy, zezwolenia i karty pobytu i pracy - jak przedsiębiorca ma sobie poradzić z gąszczem zawiłych przepisów, kiedy brak pracownika.