AKTUALNOŚCI: MARZEC 2016

21.03.2016

Pomiary oświetlenia w środowisku pracy

Pomiary oświetlenia w środowisku pracy

Pracodawco! Zbadaj jakość oświetlenia na stanowiskach pracy zanim przyjdzie kontrola. Oświetlenie to nie jest wprawdzie czynnik szkodliwy ale uciążliwy, więc przepisy nie normują częstotliwości badań ...

18.03.2016

Substancje rakotwórcze w środowisku pracy

Substancje rakotwórcze w środowisku pracy

Rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy nakłada na pracodawcę szereg obowiązk...

08.03.2016

Archiwizacja dokumentów pracowniczych

Archiwizacja dokumentów pracowniczych

Pracodawca nie może pozwolić sobie na błędy w zakresie dokumentów pracownika, gdyż nieprzestrzeganie przepisów co do archiwizacji dokumentacji jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika zagrożonym ...

06.03.2016

Rozliczenia podatkowe za 2015 rok

Rozliczenia podatkowe za 2015 rok

Rozliczenia podatkowe za rok 2015 trzeba złożyć lub wysłać elektronicznie najpóźniej 2 maja 2016 roku (30 kwietnia wypada w sobotę). Nie czekaj jednak do ostatniej chwili. Złożenie zeznania podatkoweg...

04.03.2016

Obowiązki pracodawcy w zakresie pierwszej pomocy

Obowiązki pracodawcy w zakresie pierwszej pomocy

Obowiązki nakładane na pracodawcę: Zorganizowania w podległym sobie zakładzie lub instytucji sprawnie funkcjonującego systemu udzielania pierwszej pomocy, na podstawie zapisów zawartych w ustawie z d...