AKTUALNOŚCI: MARZEC 2017

31.03.2017

Zawody deficytowe

Zawody deficytowe

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (art. 8, ust. 1 pkt 3 i art. 9, ust. 1 pkt 9) opracowywanie analiz rynku pracy, w tym prowadzen...

20.03.2017

Jak skutecznie odejść z pracy

Jak skutecznie odejść z pracy

Pracownik złożył skuteczne wypowiedzenie umowy o pracę, z zachowaniem 1 – miesięcznego okresu wypowiedzenia. Pracodawca przyjął wypowiedzenie. Wszystko wydawało się zgodne z przepisami, ale pracownik,...

10.03.2017

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy

Pracodawca mający zamiar zatrudnić cudzoziemca z Ukrainy czytelnie wypełnia oświadczenie i osobiście rejestruje je w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce pobytu stałego lub siedzi...

03.03.2017

Nabór wniosków o refundację wynagrodzeń

Nabór wniosków o refundację wynagrodzeń

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie poinformował na swioch stronach, że w 2017 roku pracodawcy lub przedsiębiorcy zamierzający zatrudnić osobę bezrobotną, która nie ukończyła 30 roku życia mogą korzys...