AKTUALNOŚCI: MARZEC 2018

26.03.2018

Szkolenia wstępne BHP

Szkolenia wstępne BHP

SZKOLENIA WSTĘPNE DLA PRACOWNIKÓW PRZYJMOWANYCH DO PRACY Każdy pracownik, przed przystąpieniem do pracy musi zostać przeszkolony w zakresie bhp. Szkolimy wstępnie na wszystkie stanowiska. Aby zgłos...

10.03.2018

Uważaj na IKZE

Uważaj na IKZE

Popularny sposób oszczędzania na przyszłą emeryturę może stać się podatkową pułapką. IKZE (indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego) powstały w styczniu 2012 r. jako kolejny element III filaru s...

09.03.2018

Związki zawodowe

Związki zawodowe

Związek zawodowy to organizacja zrzeszająca pracowników w celu reprezentowania i obrony ich praw Związek powstaje na podstawie uchwały, którą podejmie minimum 10 osób zatrudnionych w danym zakładzie ...

05.03.2018

Częstotliwość szkoleń bhp

Częstotliwość szkoleń bhp

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który wcześniej nie został przeszkolony z zakresu BHP. W dniu zawarcia umowy pracownik musi zostać poddany szkoleniu wstępnemu ogólnemu i stanowiskowe...

02.03.2018

Jak legalnie zatrudnić Ukraińca

Jak legalnie zatrudnić Ukraińca

Przepisy regulujące zatrudnianie w Polsce obywateli spoza Unii Europejskiej są często niezrozumiałe dla potencjalnego pracodawcy. Nasze biuro wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku. Przygotowaliśmy ofe...