AKTUALNOŚCI: KWIECIEŃ 2015

28.04.2015

Kto ma obowiązek utworzyć służbę BHP ?

Kto ma obowiązek utworzyć służbę BHP ?

Gdy liczba zatrudnionych pracowników przekracza sto, pracodawca ma obowiązek utworzenia służby bhp i zatrudniania pracownika mającego odpowiednie kwalifikacje. Zgodnie bowiem z przepisami kodeksu pr...

28.04.2015

Zasiłek macierzyński a urlop macierzyński.

Zasiłek macierzyński a urlop macierzyński.

Czy jest różnica między urlopem macierzyńskim a zasiłkiem macierzyńskim? Kobieta, która jest zatrudniona (trwa jej stosunek pracy) po urodzeniu dziecka korzysta z "URLOPU MACIERZYŃSKIEGO" w czasie kt...

27.04.2015

Procedura ZUS - Składamy wniosek o rentę.

Procedura ZUS - Składamy wniosek o rentę.

Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy powinien zawierać: - imiona i nazwisko osoby zainteresowanej, - datę urodzenia, - imiona rodziców, - miejsce zamieszkania - zameldowania na pobyt st...

26.04.2015

Zasiłek rehabilitacyjny dla kobiety w ciąży?

Zasiłek rehabilitacyjny dla kobiety w ciąży?

Pytanie: jestem w ciąży, obecnie przebywam na zwolnieniu lekarskim, firma w której pracowałam upadła, była to upadłość likwidacyjna. Wypowiedzenie z pracy dostałam będąc już na zwolnieniu chorobowym....

23.04.2015

Czytelniczka pisze: "Wynagrodzenie w ciąży i po niej"

Czytelniczka pisze: "Wynagrodzenie w ciąży i po niej"

Witam, jestem zatrudniona na umowę o pracę na czas nieokreślony, cały etat i obecnie jestem w 29. tygodniu ciąży. Obecnie jestem na 2-tygodniowym L4 (ciąża - problem z nerkami do poleżenia), byłam te...

21.04.2015

Zbliża się termin rozliczeń podatkowych za 2014 rok!

Zbliża się termin rozliczeń podatkowych za 2014 rok!

30 kwietnia 2015 r. upływa termin złożenia deklaracji podatkowych za 2014 rok. – PIT 36 (za działalność gospodarczą) – PIT 36L (za działalność gospodarczą rozliczaną liniowo) – PIT 37 (za dochody...

17.04.2015

Wysoki macierzyński z działalności gospodarczej.

Wysoki macierzyński z działalności gospodarczej.

W świetle obowiązujących przepisów oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego (por. uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 21 kwietnia 20l0 r. sygn. akt II UZP 1/1 O) ZUS nie może kwestionować kwoty...

16.04.2015

Niższa składka na ubezpieczenie wypadkowe.

Niższa składka na ubezpieczenie wypadkowe.

Nowa, niższa wysokość stóp procentowych składki na ubezpieczenie wypadkowe od 1.04.2015 r.

15.04.2015

Jak przewozić dziecko w samochodzie?

Jak przewozić dziecko w samochodzie?

Podstawą, która określa wszystko, co dotyczy przewozu dzieci w fotelikach, są przepisy ustawy "Prawo o ruchu drogowym",

14.04.2015

Szansa na zmiany w systemie emerytalnym!

Szansa na zmiany w systemie emerytalnym!

Do sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przewiduje on możliwość przejścia na emeryturę bez względu na wiek, ale po upływie określon...

12.04.2015

Kto ma prawo do renty socjalnej?

Kto ma prawo do renty socjalnej?

Prawo do renty socjalnej mają osoby pełnoletnie całkowicie niezdolne do pracy z powodu niesprawności, która powstała przed ukończeniem 18. roku życia albo w trakcie nauki w szkole lub na studiach (prz...

12.04.2015

Kiedy można przejść na rentę?

Kiedy można przejść na rentę?

O przyznaniu renty decyduje przede wszystkim lekarz orzecznik ZUS. To jego decyzją można zostać uznanym za niezdolnego do pracy. Niezdolność do pracy może zostać orzeczona na okres nie dłuższy niż 5 l...

10.04.2015

Ułatwienia dla pracodawców.

Ułatwienia dla pracodawców.

Od 1 kwietnia 2015 r. weszły w życie zmiany mające na celu ułatwienie prowadzenia firm - ze wstępnych badań lekarskich zostały zwolnione osoby przyjmowane do pracy u innego przedsiębiorcy. Do tej p...

04.04.2015

Nowe wzory skierowania na badania lekarskie.

Nowe wzory skierowania na badania lekarskie.

Z dniem 1 kwietnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, ...