AKTUALNOŚCI: KWIECIEŃ 2017

14.04.2017

Środki na podjęcie działalności gospodarczej

Środki na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie informuje, iż w związku z realizacją projektu „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej syt...

01.04.2017

Zlecenie a składka na Fundusz Pracy i FGŚP

Zlecenie a składka na Fundusz Pracy i FGŚP

Zleceniodawca ma obowiązek opłacenia składki na Fundusz Pracy (FP), jeżeli przychód z umowy zlecenia, osiągnięty w danym miesiącu, jest co najmniej równy kwocie minimalnego wynagrodzenia. Składkę na F...