AKTUALNOŚCI: KWIECIEŃ 2019

24.04.2019

Karty ewidencji czasu pracy

Karty ewidencji czasu pracy

Ewidencja czasu pracy powinna być prowadzona w formie imiennej karty. W przepisach nie ma wzoru takiej karty, można więc prowadzić w dowolnej formie, pod warunkiem że zawiera ona informacje dotycząc...

12.04.2019

Rozliczenia podatkowe cudzoziemców

Rozliczenia podatkowe cudzoziemców

Polski pracodawca, zatrudniający cudzoziemca, poza uzyskaniem dla niego zezwolenia na pracę odpowiedniego typu oraz przechowywaniem w swoich aktach kopii tego dokumentu, jest obowiązana do wypełnienia...