AKTUALNOŚCI: MAJ 2015

27.05.2015

BHP i ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy biurowej.

BHP i ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy biurowej.

„Praca biurowa” obejmuje różnorodne zawody związane z pracą umysłową o różnym stopniu skomplikowania, od prostych rutynowych prac, nie wymagających dużego intelektualnego zaangażowania, do prac twórcz...

17.05.2015

Jak zabezpieczyć okno aby dziecko nie mogło go otworzyć?

Jak zabezpieczyć okno aby dziecko nie mogło go otworzyć?

Zadbaj o bezpieczny dom! Blokada BSL gwarancją bezpieczeństwa Twojego dziecka i dodatkowa ochrona przed włamaniem! Co jakiś czas docierają do nas informacje o dziecku, które wypadło z okna. Aby temu z...

11.05.2015

Zmiany w ustawie emerytalnej korzystne dla kobiet.

Zmiany w ustawie emerytalnej korzystne dla kobiet.

Ważne dla kobiet, które przed rokiem 1999 przebywały na urlopach wychowawczych a dziś pobierają emeryturę. Obowiązująca od 1 maja zmiana w ustawie emerytalnej daje możliwość podwyższenia emerytury. Tw...

11.05.2015

Kompletowanie dokumentów RP-7 do przyszłej emerytury.

Kompletowanie dokumentów RP-7 do przyszłej emerytury.

Od reformy systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce minęło 16 lat. Nadal jednak obowiązują przepisy dotyczące dokumentacji o zatrudnieniu i wynagrodzeniu. W interesie każdego przyszłego emeryta jest o...

10.05.2015

Agresja na drodze przyczyną wypadków przy pracy.

Agresja na drodze przyczyną wypadków przy pracy.

W Polsce transport zajmuje 3 miejsce pod względem liczby śmiertelnych ofiar wypadków przy pracy (15%). Z danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że kierowcy samochodów ciężarowych, osobowych i autob...

06.05.2015

50 lat archiwizacji dokumentacji pracowniczej to za długo!

50 lat archiwizacji dokumentacji pracowniczej to za długo!

Warto wiedzieć, że zgodnie z obowiązującymi przepisami pracodawca, który nie prowadzi dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników bądź też pozostawia ją w war...

05.05.2015

Szkolenie BHP gdy jeden pracownik?

Szkolenie BHP gdy jeden pracownik?

Pytanie: Jeżeli prowadząc mały sklep zatrudnię pracownika to mam obowiązek przeszkolenia go w zakresie BHP ? Odpowiedź: Pracownik przed rozpoczęciem pracy musi odbyć szkolenie wstępne ogólne i sta...

05.05.2015

Praca przy komputerze kobiety w ciąży.

Praca przy komputerze kobiety w ciąży.

Obowiązkiem pracodawcy jest ograniczyć czas pracy ciężarnej z wykorzystaniem monitora ekranowego (komputer) do 4 godzin na dobę zapewniając po każdej godzinie pracy 5-minutową przerwę od pracy przy mo...

02.05.2015

Przerwanie urlopu wychowawczego a L4

Przerwanie urlopu wychowawczego a L4

Pracownica zatrudniona na umowę o pracę przebywa obecnie na urlopie wychowawczym z tytułu opieki nad dzieckiem. Jest to drugi rok trwania urlopu, wniosek na 3 lata. Obecnie jest w drugim miesiącu ciąż...