AKTUALNOŚCI: MAJ 2016

24.05.2016

Kto może prowadzić biuro rachunkowe

Kto może prowadzić biuro rachunkowe

Od 10.08.2014 r. wykonywanie czynności usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nie jest objęte żadnymi specjalnymi wymaganiami formalnymi. Działalność tę może wykonywać praktycznie każdy przedsiębio...

20.05.2016

Jednolity Plik Kontrolny

Jednolity Plik Kontrolny

1 lipca 2016 r. wejdzie w życie nowy przepis, mianowicie art. 193a § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 613; dalej: O.p.), który wprowadza Jednolit...

18.05.2016

Praca na świadczeniu przedemerytalnym

Praca na świadczeniu przedemerytalnym

Do 31 maja należy złożyć w ZUS informację o wysokości przychodu z pracy zarobkowej osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne. Obowiązkiem każdej osoby pobierającej świadczenie przedemerytalne j...

15.05.2016

Nasza firma członkiem SIG

Nasza firma członkiem SIG

Na stronie internetowej Stargardzkiej Izby Gospodarczej, w zakładce firmy zrzeszone możemy już znaleźć wpis na temat naszej działalności. Szczegóły: http://www.sig.stargard.pl/strona/index.php?H=5

04.05.2016

minimum 12 zł. za godzinę pracy

minimum 12 zł. za godzinę pracy

Rada Dialogu Społecznego 7 kwietnia br. pozytywnie zaopiniowała rządowy projekt ustawy dotyczącej minimalnego wynagrodzenia godzinowego na poziomie 12 zł brutto za godzinę pracy na podstawie umowy zle...

02.05.2016

syndrom pierwszej dniówki

syndrom pierwszej dniówki

Sejmowa komisja ds. zmian w kodyfikacjach wydała pozytywną opinię rządowemu projektowi nowelizacji Kodeksu pracy. Wprowadzone zmiany mają zlikwidować tzw. syndrom pierwszej dniówki. Podczas posiedzen...