AKTUALNOŚCI: MAJ 2017

22.05.2017

Jak często szkolenia bhp

Jak często szkolenia bhp

Z jaką częstotliwością należy szkolić pracowników pracujących w zawodach elektryk, elektromechanik, robotnik budowlany, murarz, spawacz? Określone w przepisach dotyczących szkoleń bhp okresy oznacz...

17.05.2017

Warto korzystać z usług specjalisty ds. bhp

Warto korzystać z usług specjalisty ds. bhp

Godzina szkolenia okresowego dla pracowników, wymaganego przez prawo pracy, kosztuje około 20 zł od osoby. Za sporządzenie protokołu powypadkowego płaci się od 200 zł do nawet 3 tys. zł.

16.05.2017

Informacja dla płatników składek – jeden indywidualny rachunek w ZUS

Informacja dla płatników składek – jeden indywidualny rachunek w ZUS

Od 1 stycznia 2018 r. jako płatnik składek będziesz dokonywał płatności z tytułu wszystkich składek na jeden indywidualny numer rachunku, jednym standardowym poleceniem przelewu. Jeszcze w tym roku ZU...

12.05.2017

Propozycja zmian w ubezpieczeniu zdrowotnym

Propozycja zmian w ubezpieczeniu zdrowotnym

Według zapowiedzi Ministerstwa Zdrowia już od stycznia przyszłego roku nastąpi likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia. Po jego likwidacji, całą odpowiedzialność za zarządzanie służbą zdrowia przejmie ...

06.05.2017

Szkolenia i badania zleceniobiorcy

Szkolenia i badania zleceniobiorcy

Art. 304(1) kodeksu pracy nakłada na osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy obowiązki wynikające z art. 211 kodeksu pracy, które dotyczą szkoleń BHP i badań lekarskich. ...

05.05.2017

Obniżony wiek emerytalny od 1 października

Obniżony wiek emerytalny od 1 października

Obniżenie wieku emerytalnego nastąpi od 1 października. Prawo do emerytury uzyskają wszystkie panie, które będą wtedy w wieku między 60 lat a 61 lat i 4 miesiące oraz wszyscy panowie w wieku między 65...

02.05.2017

Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy

Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Kwoty obowiązu...