AKTUALNOŚCI: CZERWIEC 2016

30.06.2016

Od 1 lipca zapraszamy do nowego biura

Od 1 lipca zapraszamy do nowego biura

30 czerwca montujemy wyposażenie biura i od jutra rozpoczynamy obsługę w nowym, pięknym wnętrzu. Zapraszamy do odwiedzenia naszej siedziby. Biuro będzie czynne w poniedziałki i czwartki od godz. 10.00...

28.06.2016

Strony stosunku pracy

Strony stosunku pracy

Stronami stosunku pracy są pracownik i pracodawca. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie mowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Pracodawcą zaś jest j...

24.06.2016

Monitoring w miejscu pracy

Monitoring w miejscu pracy

Pracodawca chce wprowadzić w zakładzie pracy monitoring. Czy może to zrobić bez wiedzy i zgody pracowników? Jakie są granice inwigilacji? Jak pracodawca może zabezpieczyć swoje interesy i zgodnie z pr...

21.06.2016

Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych

Przedsiębiorca, niezależnie w jakim celu wykorzystuje dane osobowe przekazane przez kontrahentów i klientów czy pracowników, musi postępować z nimi według ustawy i dyrektyw unijnych. Najważniejsze: ...

20.06.2016

umowa przedwstępna – uchylenie pracodawcy

umowa przedwstępna – uchylenie pracodawcy

Co w sytuacji, gdy kandydat na pracownika podpisze umowę przedwstępną z przyszłym pracodawcą a ten uchyli się od zawarcia umowy przyrzeczonej? Kodeks pracy nie reguluje tych kwestii. Tu musimy się odn...

17.06.2016

Jakie skutki prawne wywołuje zawarcie pozornej umowy o pracę

Jakie skutki prawne wywołuje zawarcie pozornej umowy o pracę

Z pozornością umowy mamy do czynienia w sytuacji, gdy strony podpisują formalną umowę o pracę, ale w rzeczywistości jedna ze stron tej umowy nie oczekuje na świadczenie pracy, a druga nie zamierza tej...

15.06.2016

Art. 23’ KP - przejęcie zakładu pracy

Art. 23’ KP - przejęcie zakładu pracy

W razie przejęcia przez nowego pracodawcę części zakładu pracy za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed jego przejściem, dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnie (art...

14.06.2016

Wypowiedzenie umowy o pracę w okresie ciąży

Wypowiedzenie umowy o pracę w okresie ciąży

Jeśli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na okres próbny powyżej 1 miesiąca i rozwiązanie umowy nastąpiłoby po upływie 3 miesiąca ciąży, to umowa jest przedłużana do dnia porodu. Jeśl...

05.06.2016

Kto może być pracownikiem

Kto może być pracownikiem

Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Nie każda więc osoba wykonująca pracę jest pracownikiem. Jest nim wyłączn...

01.06.2016

Świadczeniobiorca na Facebooku

Świadczeniobiorca na Facebooku

Urzędnicy ZUS śledzą naszą aktywność na portalach społecznościowych. Potwierdził to rzecznik prasowy Zakładu. Zdjęcia, opisy wydarzeń z życia i aktywność na Facebooku może stać się przyczyną wszczęcia...