AKTUALNOŚCI: CZERWIEC 2018

21.06.2018

Pakiet RODO 400 zł. netto

Pakiet RODO 400 zł. netto

Jak kupić? Aby dokonać zakupu Pakietu RODO, wystarczy przesłać do nas zamówienie na adres biuro@i-bhp.com.pl , podając dane do wystawienia faktury. W zwrotnym e-mail prześlemy do Państwa Fakturę PROF...

15.06.2018

Zmiany w przepisach 2018 dotyczące pracodawców i pracowników

Zmiany w przepisach 2018 dotyczące pracodawców i pracowników

Obniżenie wieku młodocianych pracowników Od 1 września 2018 zmieni się definicja młodocianego. W Kodeksie pracy młodocianym będzie osoba pomiędzy 15 a 18 rokiem życia. Dotychczas młodociany to osoba ...