AKTUALNOŚCI: LIPIEC 2017

07.07.2017

JPK z wyciągów bankowych

JPK z wyciągów bankowych

W celu ograniczenia oszustw i nadużyć występujących w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych proponuje się wprowadzenie obowiązku przekazywania przez podatników dobowych wyciągó...