AKTUALNOŚCI: LIPIEC 2018

27.07.2018

Świadczenie przedemerytalne

Świadczenie przedemerytalne

Świadczenia przedemerytalne przyznawane jest na wniosek zgłoszony przez osobę ubiegającą się o to świadczenie. Wniosek ten powinien być złożony w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszka...

12.07.2018

Przewodnik po RODO dla przedsiębiorców

Przewodnik po RODO dla przedsiębiorców

Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało bezpłatny przewodnik po RODO dla przedsiębiorców, który ułatwia poruszanie się w gąszczu przepisów związanych z obowiązkami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Z...

09.07.2018

Split payment

Split payment

Model podzielonej płatności (Split payment) dotyczy podatku VAT i funkcjonuje na terenie kilku krajów (Czechy, Turcja, Włochy). Powodem wdrożenia takiego rozwiązania w wyżej wskazanych państwach, i ty...