AKTUALNOŚCI: SIERPIEŃ 2015

28.08.2015

Zasiłek dla bezrobotnych.

Zasiłek dla bezrobotnych.

Utrata pracy nie jest równoznaczna z otrzymaniem świadczenia z powiatowego urzędu pracy. Bezrobotny musi spełnić długą listę wymagań by mieć zagwarantowane pieniądze dla bezrobotnych.

26.08.2015

Kogo Kodeks pracy chroni przed zwolnieniem?

Kogo Kodeks pracy chroni przed zwolnieniem?

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy pracę pracownikowi, któremu brakuje cztery lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Dotyczy to również pracowników, którzy mogą skorzystać z obniżonego wieku eme...

19.08.2015

Komu przysługuje świadczenie przedemerytalne?

Komu przysługuje świadczenie przedemerytalne?

Świadczenie przedemerytalne przysługuje osobie, która spełni warunki określone w Ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (DzU nr 120, poz. 1252 ze zm.). Od 1 marca 2015 r....

10.08.2015

Badania wstępne - przypominamy!

Badania wstępne - przypominamy!

Pracownik zmieniający pracę nie zawsze musi być wysyłany na wstępne badania lekarskie. Nowy pracodawca może go zatrudnić na podstawie dotychczasowego orzeczenia lekarskiego, od dotychczasowego pracoda...

09.08.2015

Opłata recyklingowa.

Opłata recyklingowa.

Od 1 stycznia 2016 roku, sprowadzenie samochodu z zagranicy będzie tańsze o 500 zł. Prezydent w końcówce swojego urzędowania podpisał nowelizację przepisów, przez którą zniesiona zostanie opłata recyk...

06.08.2015

Zmiany dotyczące umów terminowych zatwierdzone.

Zmiany dotyczące umów terminowych zatwierdzone.

Wczoraj, 5.08.2015 r. Prezydent podpisał ustawę z 25.06.2015 o zmianie ustawy kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Ograniczenie dotyczące zawierania umów terminowych stanie się faktem za 6 miesi...