AKTUALNOŚCI: SIERPIEŃ 2017

02.08.2017

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Podstawę wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota deklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższa od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z popr...