AKTUALNOŚCI: SIERPIEŃ 2018

22.08.2018

Zaległy urlop wypoczynkowy

Zaległy urlop wypoczynkowy

Urlop wypoczynkowy z roku poprzedniego, musi zostać wykorzystany w naturze, do końca września roku następnego. Tak więc, jeżeli pracownik ma urlop z poprzedniego 2017 roku, to jest niewiele czasu na j...

14.08.2018

Karta pobytu

Karta pobytu

Dane i dokumenty do wniosku o kartę pobytu 1. Umowa o pracę – kserokopia potwierdzona za zgodność podpisem i pieczęcią właściciela lub osoby upoważnionej 2. Zaświadczenie o wynagrodzeniu (brutto/net...