AKTUALNOŚCI: WRZESIEŃ 2015

27.09.2015

GUS - Sprawozdania z wypadku.

GUS - Sprawozdania z wypadku.

Obowiązek złożenia sprawozdania z wypadku do GUS. Statystyczną kartę wypadku sporządza się na podstawie zatwierdzonego protokołu powypadkowego, w którym stwierdzono, że wypadek jest wypadkiem przy p...

23.09.2015

Umowy od 22 lutego 2016 r.

Umowy od 22 lutego 2016 r.

W Dzienniku ustaw z 21 sierpnia 2015 r. poz. 1220 opublikowano ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa radykalnie zmienia zasady zawierani...

18.09.2015

Rozmowa kwalifikacyjna.

Rozmowa kwalifikacyjna.

Obrazowanie... Każdy, kto został zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną po aplikowaniu na wymarzone stanowisko pracy zastanawia się, o co go zapytają i co powinien odpowiedzieć. Zamiast bardzo ogólnych...

16.09.2015

Ekwiwalent za urlop.

Ekwiwalent za urlop.

Pracownikom, którzy po wypowiedzeniu umowy o pracę nie wykorzystali całego urlopu wypoczynkowego, przysługuje ekwiwalent za niewykorzystaną część urlopu. Wysokość ekwiwalentu obliczana jest odrębnie k...

15.09.2015

Płaca minimalna 2016.

Płaca minimalna 2016.

Już dziś wiadomo, że płaca minimalna w roku 2016 będzie o 100 zł. wyższa od płacy obowiązującej obecnie. Co to oznacza? Statystyczny mieszkaniec naszego kraju zarabia nie tylko mniej niż Irlandczyk, a...

11.09.2015

Kontrowersje wokół ustawy.

Kontrowersje wokół ustawy.

2 września przed kancelarią premiera odbył się protest pustych wózków. Wszystko odbyło się pokojowo. Protest nie spowodował żadnych utrudnień w ruchu w Al. Ujazdowskich. Przeciwko zmianom w sposobie n...

08.09.2015

Zmiany w ustawie zasiłkowej.

Zmiany w ustawie zasiłkowej.

3 września do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych ...

07.09.2015

Wypadki przy pracy.

Wypadki przy pracy.

Jednorazowe odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych obowiązujące w okresie: 01.04.2015 - 31.03.2016:

04.09.2015

Mediacja i arbitraż.

Mediacja i arbitraż.

Ministerstwo Gospodarki utworzyło portal dotyczący mediacji i arbitrażu. Pod adresem internetowym www.mediacjegospodarcze.gov.pl i www.caim.gov.pl przedsiębiorca może zapoznać się z zaletami mediacji...