AKTUALNOŚCI: WRZESIEŃ 2016

20.09.2016

Ile można dorobić do świadczenia przedemerytalnego

Ile można dorobić do świadczenia przedemerytalnego

Świadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu, jeżeli kwota przychodu przekracza miesięcznie kwotę 25% przeciętnego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, ogłoszonego p...

19.09.2016

Wydawanie świadectw pracy

Wydawanie świadectw pracy

Od kilku lat obowiązuje w prawie pracy przepis, który albo nie jest respektowany albo jest interpretowany błędnie. Zgodnie z aktualnym brzmieniem Kodeksu pracy, wymogiem jest wydawanie świadectwa prac...

14.09.2016

Wypowiedzenie zmieniające

Wypowiedzenie zmieniające

Co to jest wypowiedzenie zmieniające: Wypowiedzenie zmieniające to wypowiedzenie warunków pracy i płacy. Polega ono na zmianie wynikających z umowy warunków pracy i płacy po upływie dokonanego przez ...

07.09.2016

Zasiłek chorobowy z ZUS z kilku źródeł

Zasiłek chorobowy z ZUS z kilku źródeł

Z każdej umowy o pracę ZUS wypłaci zasiłek chorobowy, jeśli wystąpi zwolnienie lekarskie. W pierwszym okresie 33 dni oraz 14 w przypadku 50-latków wynagrodzenie chorobowe wypłaci pracodawca. Od 34 lub...