AKTUALNOŚCI: WRZESIEŃ 2017

05.09.2017

Czy na emeryturze można pracować

Czy na emeryturze można pracować

By dostawać emeryturę, należy rozwiązać wszystkie stosunki pracy. Jeśli zamierzamy nadal pracować, trzeba ponownie podpisać umowę o pracę u tego samego lub innego pracodawcy. Po osiągnięciu powszechne...

01.09.2017

Emerytura od października

Emerytura od października

Osoba, która chce przejść na emeryturę musi złożyć odpowiedni wniosek. ZUS nie wyda decyzji bez wniosku. Świadczenie zostanie przyznane nie wcześniej niż od miesiąca, w którym wpłynął wniosek. Można g...