AKTUALNOŚCI: WRZESIEŃ 2018

27.09.2018

Wypłata wynagrodzenia za pracę

Wypłata wynagrodzenia za pracę

Obecne przepisy Art. 86 KP: „§ 1. Pracodawca jest obowiązany wypłacać wynagrodzenie w miejscu, terminie i czasie określonych w regulaminie pracy lub w innych przepisach prawa pracy. § 2. Wypłaty wy...

13.09.2018

Minimalne wynagrodzenie 2019

Minimalne wynagrodzenie 2019

Rada Ministrów podjęła 11 września 2018 r. decyzję, że minimalne wynagrodzenie w 2019 roku wyniesie 2250 zł, a minimalna stawka godzinowa 14,70 zł.

04.09.2018

Obowiązki pracodawcy dotyczące dokumentacji osobowej i płacowej

Obowiązki pracodawcy dotyczące dokumentacji osobowej i płacowej

Dokumentację osobową stanowią akta osobowe pracownika oraz wszystkie ewidencje, kartoteki, rejestry oraz wykazy gromadzone przez pracodawcę w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Teczka pracownika –...