Dialog w sprawie płacy minimalnej na 2021 rok

01.08.2020

Zamrożenia minimalnej płacy w wysokości 2 600 zł. dla wszystkich chce większość pracodawców. Im mniejsza firma, tym bardziej popiera ten postulat. Pracodawcy apelują do rządu, by w związku ze spodziewaną recesją spowodowaną przez koronawirusa - w 2021 r. pozostawił płacę minimalną bez podwyżki, na obecnym poziomie.

Związkowcy natomiast, domagają się spełnienia obietnic wyborczych z 2019 roku, czyli podwyżki płacy minimalnej od 1 stycznia 2021 do wysokości 3 000 zł. 

W projekcie ustawy budżetowej rząd zapisał 2 800 zł. Jak będzie w praktyce - wszystko rozstrzygnie się niebawem, bo zgodnie z prawem muszą zapaść zaraz po wakacjach, po konsultacjach z pracodawcami i pracownikami.

Pracodawcy i pracownicy reprezentowani na forum Rady Dialogu Społecznego przez organizacje pracodawców i związki zawodowe, mają 10 dni od 31 lipca na odniesienie się do rządowej propozycji płacy minimalnej wskaźnika wzrostu wynagrodzeń dla sfery budżetowej i wskaźnika waloryzacji. Zgodnie z prawem jeśli strony nie dojdą do porozumienia, ostateczną decyzję podejmuje rząd, ogłaszając wysokość płacy minimalnej we wrześniu.

CS i-BHP