Do kiedy PIT-28 ?

29.01.2021

Zobowiązanymi do złożenia zeznania rocznego PIT-28 są:

  • osoby fizyczne prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • osoby prowadzące działalność w formie spółki cywilnej lub jawnej,
  • opodatkowanej ryczałtem, oraz osoby osiągające przychody z tytułu najmu, dzierżawy i umowy te nie są zawierane w ramach działalności gospodarczej.

Termin złożenia PIT-28
Powyżej wymienione podmioty są zobligowane do złożenia formularza PIT-28, w terminie od 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku, którego zeznanie roczne dotyczy. W związku ze zmianą terminu składania zeznań rocznych oraz tym, że ostatni dzień lutego wypada w niedzielę, podatnik rozliczający się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zeznanie PIT-28 składa do 1 marca 2021. 

PIT-28 a ulgi podatkowe
Podatnicy rozliczający się na druku PIT-28 nie mogą rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, ani jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Ryczałtowcy nie mogą skorzystać również z ulgi prorodzinnej. Ryczałtowcy mają prawo do skorzystania z ulgi internetowej bądź ulgi na kształcenie zawodowe, którą należy wykazać w załączniku PIT/0.

Forma rozliczenia
Deklarację PIT-28 można wysłać przez Internet bez konieczności wykorzystywania elektronicznego podpisu kwalifikowanego. Składając więc PIT za 2020 rok należy podać przychód z deklaracji składanej za rok 2019. Jeżeli przedsiębiorca nie osiągnął żadnych przychodów w 2019 roku należy wpisać zero.
 
CS i-BHP