Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

02.08.2017

Podstawę wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne stanowi kwota deklarowanego miesięcznego dochodu, nie niższa od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, łącznie z wypłatami z zysku.

W II kwartale 2017 roku wynagrodzenie to wynosiło 4.477,18 zł. , więc składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne nie moze byc niższa od 402,95 zł. miesięcznie (4.477,18 x 9%).

​CS i-BHP.