Ile dorobi emeryt od września

04.09.2020


Od 1 września zmieniają się limity zarobkowe dla emerytów i rencistów. Do wypłacanych przez ZUS emerytur i rent można dorabiać, trzeba jednak pamiętać o tym, że istnieją limity przychodów, których przekroczenie może spowodować, że ZUS zmniejszy lub zawiesi świadczenie.
O limitach muszą pamiętać wcześniejsi emeryci, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), oraz renciści. Emeryci w powszechnym wieku emerytalnym mogą dorabiać do swojej emerytury bez ograniczeń.

Ile można dorobić?
Zmniejszeniu podlega emerytura lub renta, gdy uzyskany przychód jest większy niż 70 procent przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju. Od 1 września to kwota: 3.517,20 zł.
Zawieszeniu podlega świadczenie, gdy przychód przekroczy górny limit tzn. 130 procent przeciętnego wynagrodzenia. Od 1 września to kwota: 6.531,90 zł.

Uwaga!
Renta socjalna zostanie zawieszona po przekroczeniu 3.517,20 zł. przychodu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jeśli przychód nie będzie wyższy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w kraju i nie będzie wyższy od 130 proc., to świadczenie zostanie rozliczone proporcjonalnie. ZUS w tej sytuacji dokona takiego przeliczenia. Jeśli emeryt lub rencista zawiesi w trakcie roku swoje świadczenie – nie będzie musiał oddawać części otrzymanych świadczeń.  Znacznie lepiej otrzymać dodatkowe świadczenie po przeliczeniu po zakończonym roku, aniżeli zwracać je do ZUS.

CS i-BHP