Ile pieniędzy będziemy odkładać do PPK co miesiąc

01.12.2020
Podstawowa wpłata pracownika do PPK będzie wynosiła 2 % jego wynagrodzenia brutto (z wynagrodzenia 2800 = 56 zł). Pracodawca będzie dodawał 1,5 % (42 zł.). Jeśli pracodawca zechce, może dobrowolnie wpłacić dodatkowo do 2,5 % wynagrodzenia brutto. Pracownik może zadeklarować dodatkowe 2 % wynagrodzenia miesięcznie. Maksymalne miesięczne odkładane kwoty przy pensji 2800 zł. – 224 zł.
Na PPK odkłada pracownik i pracodawca. Zachętą do rozpoczęcia i kontynuowania oszczędności emerytalnych w ramach PPK ma być jednorazowa wpłata zwana „powitalną” - 250 zł dla każdego pracownika, który dołączy do programu. Zaś zachętą do systematycznego odkładania, mają być coroczne dopłaty w wysokości 240 zł w każdym roku
wynagrodzenia. Dopłaty pracodawcy oraz państwa pozostają bez zmian.
Gromadzone środki będą wypłacane pracowników gdy osiągnie  60 roku życia. Wypłata nie będzie jednorazowa, przewidziano dwa warianty wypłaty (w ratach, oraz część jednorazowo i pozostała w ratach). Wiek 60 lat jest taki sam dla kobiet i dla mężczyzn.

Pracownik musi podpisać deklarację przystąpienia. Brak chęci przystąpienia do PPK musi zostać wyrażona na piśmie w formie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wszystkie dokumenty otrzymasz od pracodawcy.

CS i-BHP