Kasy fiskalne 2018

05.01.2018


Rozporządzenie  Ministra Rozwoju i Finansów (z dnia 27 listopada 2017 r.) w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących został opublikowany w dniu 1 grudnia br. na stronach Rządowego Centrum Legislacji. W drodze rozporządzenia, nastąpiło zwolnienie niektórych grup podatników oraz niektórych czynności z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Do czynności, które zobowiązują do instalacji kasy od pierwszej dokonanej czynności, dołączyło świadczenie usług:

kulturalnych i rozrywkowych - wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,
związanych z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne
w zakresie wymiany walut, z wyłączeniem usług świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe.

Dla tych usług, które na mocy rozporządzenia zostają w 2018 roku objęte bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania, ustawodawca wprowadza okres dostosowawczy potrzebny na zakup kasy fiskalnej i dostosowanie oprogramowania. Okres dostosowawczy obowiązuje do 31 marca 2018 r.
Prawdopodobnie od stycznia 2019 zacznie obowiązywać system kas fiskalnych online, które będą miały funkcję raportowania transakcji sprzedaży do centralnego systemu informatycznego Ministerstwa Finansów. Kasy fiskalne będą musiały posiadać funkcję generowania e-paragonów.

​CS i-BHP