Komunikat Urzędu Pracy w Stargardzie

23.03.2020

KOMUNIKAT z dnia 23.03.2020 r.
 
Na podstawie par. 10 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, informuję, że w okresie od 20 marca 2020 r. do odwołania Powiatowy Urząd Pracy w Stargardzie będzie pracował w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.
Jednocześnie, na mocy ww. Rozporządzenia, świadczyć będzie wyłącznie zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom- tj. zapewniał ubezpieczenie zdrowotne i wypłacał świadczenia pieniężne (na dotychczasowych zasadach - poprzez autowypłatę w banku i przelewy na konto).
Pozostała działalność zostaje zawieszona.
Wszystkie złożone dotychczas wnioski zostaną rozpatrzone, a ich realizacja nastąpi po okresie odwołania epidemii.

Stan epidemii ogłoszony w Polsce oznacza, że nie złożymy żadnych wniosków dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom, wniosków o wydanie informacji starosty oraz innych wniosków i dokumentów dotyczacych zatrudniania cudzoziemców.

Składanie dokumentów dotyczących prac interwencyjnych i innych finansowanych ze środków PUP tylko drogą pocztową - dotyczy wniosków w realizacji. Nie ma możliwości składania nowych wniosków.

CS i-BHP