Koniec umów na czas określony

07.11.2018


Jeszcze w tym miesiącu wchodzi w życie i zacznie obowiązywać od 22 listopada zasada ograniczania umów terminowych do 33 miesięcy. 22 listopada to data graniczna od momentu wejścia w życie przepisu, tj. 22.02.2016 r. Umowa na czas określony nie będzie już mogła być przedłużana.
22 lutego 2016 r. dokonano nowelizacji Kodeksu pracy – weszła w życie zmiana dotycząca m.in. zatrudniania pracowników na czas określony. Zmiany zaczną obowiązywać jednak od 22 listopada 2018 r. Ustawodawca zdecydował, że pracodawca nie będzie mógł zatrudniać pracowników na czas określony na okres dłuższy niż 33 miesiące. Taki właśnie czas minie między wprowadzeniem w życie nowelizacji a dniem 22 listopada br. To z kolei spowoduje, że pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas określony, którzy zostali przyjęci do pracy 22 lutego 2016 r. (lub wcześniej) z dniem 22 listopada 2018 r. z mocy prawa stają się osobami zatrudnionymi na czas nieokreślony.

Pracodawca może zawrzeć z pracownikiem maksymalnie trzy razy umowę o pracę na czas określony (na łączny okres nie przekraczający 33 miesięcy). Czwarta umowa może być zawarta wyłącznie na czas nieokreślony.
Należy jednocześnie pamiętać, że ustawodawca w nowelizacji nie określił przerwy między kolejnymi umowami o pracę. Tym samym ograniczenie liczby umów na czas określony dotyczy całego okresu zatrudniania terminowego u danego pracodawcy.

CS i-BHP