NIP na paragonie

02.09.2019


NIP na paragonie od stycznia 2020;
Data wejścia w życie przepisu nakazującego umieszczanie numeru identyfikacji podatkowej NIP na paragonie została przeniesiona na 1 stycznia 2020 r. W związku z tym przepisem sprzedawca będzie mógł wystawić fakturę do paragonu fiskalnego tylko w momencie, gdy na owym paragonie będzie widniał numer NIP. Bez tego numeru przedsiębiorca nie będzie mógł uzyskać faktury na podstawie paragonu. Za niestosowanie się do regulacji zarówno na sprzedawcę, jak i przedsiębiorcę zostanie nałożona sankcja wynosząca 100 proc. podatku VAT z transakcji nałożonej na obie strony.
Jak twierdzi ustawodawca, regulacja zostaje wprowadzona przede wszystkim ze względu na nieuczciwość przedsiębiorców w branży paliwowej i budowlanej, którzy niejednokrotnie odliczają nienależny im podatek VAT.

Split payment - nowy przepis od listopada;
Split payment, czyli model podzielonej płatności, którego wejście w życie przesunięto na 1 listopada br. stanie się obligatoryjny dla wybranych branż, obejmując w sumie około 150 towarów i usług. Metoda ta będzie dotyczyła transakcji, których jednorazowa wartość jest równa bądź wyższa niż 15 tys. zł, niezależnie od liczby wynikających z niej płatności. Mechanizm ten dotknie sektory gospodarki, tj. sprzęt elektroniczny, złoto, stal, złom, metale nieżelazne, paliwa i tworzywa sztuczne, które według ustawodawcy określane są jako podmioty "narażone na wyłudzenia skarbowe". W ich przypadku zastosowanie podzielonej płatności wyłącza przepisy o solidarnej odpowiedzialności za nieuczciwe rozliczenia z fiskusem.

CS i-BHP