Nowy obowiązek przedsiębiorcy

08.01.2021
Od 1 stycznia 2021 roku wszyscy płatnicy składek oraz osoby fizyczne (zleceniodawcy) mają obowiązek prowadzenia ewidencji umów o dzieło. O zawarciu takiej umowy należy poinformować ZUS, wypełniając druk, który można przesłać drogą elektroniczną – za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (formularz RUD).

Zgłoszenie do ZUS w ciągu 7 dni.
Umowy zawarte od 1 stycznia trzeba wykazać w specjalnym formularzu RUD (zgłoszenie umowy o dzieło) w terminie 7 dni od zawarcia umowy. Jak zapewnia ZUS, zgromadzone w rejestrze informacje będą wykorzystywane do celów statystyczno-analitycznych, także do badania kierunków rozwoju przedsiębiorczości i weryfikację istnienia obowiązku ubezpieczeń społecznych. W zgłoszeniu RUD będzie trzeba wskazać zamawiającego i wykonawcy, daty zawarcia, rozpoczęcia i zakończenia umowy oraz jej przedmiocie.

Obowiązek zgłaszania nie dotyczy umów o dzieło:
– zawartych z własnym pracownikiem,
– wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem,
– zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Obowiązek zgłaszania umów o dzieło do ZUS nie obejmuje stowarzyszeń, fundacji, spółek prawa handlowego, które nie są płatnikami składek, tj. nie mają obowiązku rejestrować się w ZUS jako płatnicy składek, bo nie zgłaszają nikogo do ubezpieczeń społecznych.

​CS i-BHP